Thông tin mới về mercedes-benz

Mercedes-Benz Unimog: Xe cứu hỏa đẹp nhất, đúng chất nhất thế giới17:08:2018 | 09:00:00

Mercedes-Benz Unimog: Xe cứu hỏa đẹp nhất, đúng chất nhất thế giới

99% số xe cứu hỏa trên thế giới được đánh giá là đồ sộ, nặng nề, chậm chạp, thiếu tính thẩm mỹ và có khả năng vượt địa hình rất kém nhưng Unimog của Mercedes-Benz nằm trong số 1% còn lại.