Thông tin mới về mercedes-benz

Sếp Hyundai chê BMW và Mercedes-Benz tập trung vào những công nghệ "vô dụng"21:09:2017 | 16:25:41

Sếp Hyundai chê BMW và Mercedes-Benz tập trung vào những công nghệ "vô dụng"

Theo sếp Hyundai, những công nghệ của BMW và Mercedes-Benz chỉ ra đời để phục vụ truyền thông cũng như các chiến dịch marketing thay vì cải thiện trải nghiệm của khách hàng.