Thông tin mới về mercedes-benz

Ký tự viết tắt của từng hãng xe có ý nghĩa ra sao?19:03:2018 | 19:00:00

Ký tự viết tắt của từng hãng xe có ý nghĩa ra sao?

RS, SVR, GTI là một số những cụm từ viết tắt chúng ta thấy xuất hiện khá phổ biến trên tên gọi các dòng xe toàn cầu. Vậy thực chất ý nghĩa của chúng là gì?