Thông tin mới về michelin

Không sợ hỏng vành khi đi vào ổ gà với công nghệ này10:01:2018 | 17:19:44

Không sợ hỏng vành khi đi vào ổ gà với công nghệ này

Michelin Acorus sẽ giúp chủ xe sang hay xe thể thao đắt tiền khắc phục những nhược điểm khi sử dụng lốp xe mỏng, hạn chế hư hại vành xe khi qua các đoạn đường xấu nhiều "ổ gà sống trâu".