Thông tin mới về Koenigsegg

Siêu xe "hàng thửa" Koenigsegg Agera "One of 1" tìm chồng đại gia28:09:2017 | 17:31:41

Siêu xe "hàng thửa" Koenigsegg Agera "One of 1" tìm chồng đại gia

Giá "gả cưới" cho chiếc siêu xe Koenigsegg Agera "One of 1" này là 6,545 triệu Euro hay 7,7 triệu USD hay 175 tỷ Đồng.