Thông tin mới về kia sorento 2018

Kia Sorento 2018 mang tham vọng cạnh tranh Land Rover Discovery Sport13:09:2017 | 14:59:34

Kia Sorento 2018 mang tham vọng cạnh tranh Land Rover Discovery Sport

Mẫu SUV cỡ trung Kia Sorento 2018 được bổ sung thêm hộp số tự động 8 cấp mới giúp giảm đáng kể lượng nhiên liệu tiêu thụ.