Thông tin mới về hyundai

Những điều cần biết về Hyundai Santa Fe 2019 đầu tiên tại Việt Nam22:03:2018 | 07:36:34

Những điều cần biết về Hyundai Santa Fe 2019 đầu tiên tại Việt Nam

Chiếc Hyundai Santa Fe 2019 mới xuất hiện tại Việt Nam hôm qua (21/3) thực chất chỉ được nhập về theo dạng tạm nhập tái xuất để phục vụ sự kiện của Hyundai Motor.