Thông tin mới về ford ranger

Xe bán tải Ford Ranger có thêm bản trang bị mới với giá cạnh tranh20:09:2017 | 16:22:03

Xe bán tải Ford Ranger có thêm bản trang bị mới với giá cạnh tranh

Ford Ranger XL Standard có giá rất cạnh tranh, chỉ dao động từ 83.588 - 89.388 RM (453 - 485 triệu Đồng) tại thị trường Malaysia.