Thông tin mới về doanh số lexus

Doanh số Lexus giảm quá nửa16:06:2017 | 16:56:47

Doanh số Lexus giảm quá nửa

ictnews Thương hiệu Lexus đang liên tiếp gặp khó tại thị trường Việt khi doanh số tiêu thụ giảm quá nửa so với cùng kỳ năm ngoái đồng thời nới thêm khoảng cách so với các đối thủ.