Thông tin mới về Honda CR-V

Thêm đối thủ của Honda CR-V lộ ngày ra mắt15:03:2018 | 07:11:20

Thêm đối thủ của Honda CR-V lộ ngày ra mắt

Thế hệ mới nhất của dòng SUV Subaru Forester sẽ chính thức lộ diện vào ngày 28/3 tới đây tại thềm triển lãm New York 2018.