Thông tin mới về Cục Đăng kiểm Việt Nam

Cả ngàn xế hộp chưa nộp phạt bất ngờ bị dừng đăng kiểm08:10:2017 | 13:46:12

Cả ngàn xế hộp chưa nộp phạt bất ngờ bị dừng đăng kiểm

Nhiều chủ phương tiện khi đưa xe đi đăng kiểm thì bất ngờ bị từ chối đăng kiểm do chưa nộp tiền phạt nguội vi phạm luật giao thông đường bộ.

12