Thông tin mới về crossover 7 chỗ

Crossover 3 hàng ghế Mazda CX-8 sẽ được bán ngoài Nhật Bản29:09:2017 | 14:53:00

Crossover 3 hàng ghế Mazda CX-8 sẽ được bán ngoài Nhật Bản

Mẫu crossover 3 hàng ghế Mazda CX-8 sẽ được bán tại các thị trường ngoài Nhật Bản nhưng chưa rõ là ở đâu.