Thông tin mới về chạy tốc độ cao

Lái xe 27:08:2017 | 15:37:59

Lái xe 'điên' 3 lần chống lệnh CSGT, đâm hỏng xe chuyên dụng

Thấy chiếc ô tô chạy tốc độ cao trong khu đông dân cư, CSGT đã yêu cầudừng xe, nhưng đối tượng cố chạy đâm thẳng vào tổ công tác.