Thông tin mới về cảng Hải Phòng

Lamborghini Aventador S độc nhất Việt Nam của đại gia quận 12 đã ra biển trắng, giá ước tính 48 tỷ Đồng17:10:2017 | 08:04:00

Lamborghini Aventador S độc nhất Việt Nam của đại gia quận 12 đã ra biển trắng, giá ước tính 48 tỷ Đồng

Sau 5 tháng được đưa về nước, chiếc Lamborghini Aventador S độc nhất Việt Nam thuộc sở hữu của một đại gia quận 12, Tp.HCM, đã được cho ra biển số trắng.