Thông tin mới về Campuchia

Porsche Panamera va chạm với xe máy, chủ nhân đền 4,6 triệu Đồng08:10:2017 | 16:10:00

Porsche Panamera va chạm với xe máy, chủ nhân đền 4,6 triệu Đồng

Ngay sau vụ tai nạn với chiếc xe máy, chủ nhân chiếc Porsche Panamera 2017 đã bồi thường thiệt hại khoảng 200 USD, tương đương 4,6 triệu Đồng.