Thông tin mới về Accord

Ford và dự định khai tử Fusion21:12:2017 | 07:33:43

Ford và dự định khai tử Fusion

Chỉ trong vòng một tuần, Ford đã chứng tỏ hàng loạt động thái muốn rút chân chiếc Fusion khỏi nhiều thị trường, trong đó có cả Mỹ.