Thông tin mới về Accord

Những dòng ô tô đã khắc sâu vào văn hóa đại chúng01:04:2018 | 14:30:00

Những dòng ô tô đã khắc sâu vào văn hóa đại chúng

Hầu hết các dòng ô tô chỉ được coi là phương tiện di chuyển hoặc cao cấp hơn một chút là tài sản tiết kiệm. Tuy nhiên, có những mẫu xe, vượt qua thời gian và khoảng cách, đã trở thành biểu tượng của nền văn hóa đại chúng (Pop culture) toàn cầu.