20 xe bán chạy nhất tại Mỹ năm 2020: Nhiều xe có mặt tại Việt Nam, xe Nhật chiếm đa số - Ảnh 1.

20. Subaru Outback – 153.294 xe (giảm 15,4%)

20 xe bán chạy nhất tại Mỹ năm 2020: Nhiều xe có mặt tại Việt Nam, xe Nhật chiếm đa số - Ảnh 2.

19. Subaru Forester – 176.996 xe (giảm 1,8%)

20 xe bán chạy nhất tại Mỹ năm 2020: Nhiều xe có mặt tại Việt Nam, xe Nhật chiếm đa số - Ảnh 3.

18. Ford Escape – 178.496 xe (giảm 26,1%)

20 xe bán chạy nhất tại Mỹ năm 2020: Nhiều xe có mặt tại Việt Nam, xe Nhật chiếm đa số - Ảnh 4.

17. Honda Accord – 199.458 xe (giảm 25,5%)

20 xe bán chạy nhất tại Mỹ năm 2020: Nhiều xe có mặt tại Việt Nam, xe Nhật chiếm đa số - Ảnh 5.

16. Jeep Wrangler – 201.311 xe (giảm 12%)

20 xe bán chạy nhất tại Mỹ năm 2020: Nhiều xe có mặt tại Việt Nam, xe Nhật chiếm đa số - Ảnh 6.

15. Jeep Grand Cherokee – 209.786 xe (giảm 14%)

20 xe bán chạy nhất tại Mỹ năm 2020: Nhiều xe có mặt tại Việt Nam, xe Nhật chiếm đa số - Ảnh 7.

14. Toyota Highlander – 212.276 xe (giảm 11,3%)

20 xe bán chạy nhất tại Mỹ năm 2020: Nhiều xe có mặt tại Việt Nam, xe Nhật chiếm đa số - Ảnh 8.

13. Ford Explorer – 226.217 xe (tăng 20,9%)

20 xe bán chạy nhất tại Mỹ năm 2020: Nhiều xe có mặt tại Việt Nam, xe Nhật chiếm đa số - Ảnh 9.

12. Nissan Rogue – 227.935 xe (giảm 35%)

20 xe bán chạy nhất tại Mỹ năm 2020: Nhiều xe có mặt tại Việt Nam, xe Nhật chiếm đa số - Ảnh 10.

11. Toyota Corolla – 237.178 xe (giảm 22,2%)

20 xe bán chạy nhất tại Mỹ năm 2020: Nhiều xe có mặt tại Việt Nam, xe Nhật chiếm đa số - Ảnh 11.

10. Toyota Tacoma – 238.806 xe (giảm 4%)

20 xe bán chạy nhất tại Mỹ năm 2020: Nhiều xe có mặt tại Việt Nam, xe Nhật chiếm đa số - Ảnh 12.

9. GMC Sierra – 253.016 xe (tăng 8,9%)

20 xe bán chạy nhất tại Mỹ năm 2020: Nhiều xe có mặt tại Việt Nam, xe Nhật chiếm đa số - Ảnh 13.

8. Honda Civic – 261.225 xe (giảm 19,8%)

20 xe bán chạy nhất tại Mỹ năm 2020: Nhiều xe có mặt tại Việt Nam, xe Nhật chiếm đa số - Ảnh 14.

7. Chevrolet Equinox – 270.994 xe (giảm 21,7%)

20 xe bán chạy nhất tại Mỹ năm 2020: Nhiều xe có mặt tại Việt Nam, xe Nhật chiếm đa số - Ảnh 15.

6. Toyota Camry – 294.348 xe (giảm 12,7%)

20 xe bán chạy nhất tại Mỹ năm 2020: Nhiều xe có mặt tại Việt Nam, xe Nhật chiếm đa số - Ảnh 16.

5. Honda CR-V – 333.502 xe (giảm 13,2%)

20 xe bán chạy nhất tại Mỹ năm 2020: Nhiều xe có mặt tại Việt Nam, xe Nhật chiếm đa số - Ảnh 17.

4. Toyota RAV4 – 430.387 xe (giảm 3,9%)

20 xe bán chạy nhất tại Mỹ năm 2020: Nhiều xe có mặt tại Việt Nam, xe Nhật chiếm đa số - Ảnh 18.

3. Ram Pickup – 563.676 xe (giảm 11%)

20 xe bán chạy nhất tại Mỹ năm 2020: Nhiều xe có mặt tại Việt Nam, xe Nhật chiếm đa số - Ảnh 19.

2. Chevrolet Silverado – 594.094 xe (tăng 3,2%)

20 xe bán chạy nhất tại Mỹ năm 2020: Nhiều xe có mặt tại Việt Nam, xe Nhật chiếm đa số - Ảnh 20.

1. Ford F-Series – 787.422 xe (giảm 12,2%)

Tham khảo: Motor1

20 xe bán chạy nhất tại Mỹ năm 2020: Nhiều xe có mặt tại Việt Nam, xe Nhật chiếm đa số - Ảnh 21.