Thông tin mới về Honda Accord

Lamborghini Diablo bị nhái như thật với giá sốc 1,4 tỷ đồng23:07:2018 | 10:00:00

Lamborghini Diablo bị nhái như thật với giá sốc 1,4 tỷ đồng

Chiếc "Lamborghini Diablo" trong bài viết sở hữu thiết kế gần như y chang bản gốc khi được một dân chơi dành tới 2.000 giờ để độ đẽo.