10 xe chuyên chở nguyên thủ quốc gia - Xe mới của Kim Jong Un ngầu không kém Donald Trump và Tổng thống Nga Putin
10 xe chuyên chở nguyên thủ quốc gia - Xe mới của Kim Jong Un ngầu không kém Donald Trump và Tổng thống Nga Putin - Ảnh 1.
10 xe chuyên chở nguyên thủ quốc gia - Xe mới của Kim Jong Un ngầu không kém Donald Trump và Tổng thống Nga Putin - Ảnh 2.
10 xe chuyên chở nguyên thủ quốc gia - Xe mới của Kim Jong Un ngầu không kém Donald Trump và Tổng thống Nga Putin - Ảnh 3.
10 xe chuyên chở nguyên thủ quốc gia - Xe mới của Kim Jong Un ngầu không kém Donald Trump và Tổng thống Nga Putin - Ảnh 4.
10 xe chuyên chở nguyên thủ quốc gia - Xe mới của Kim Jong Un ngầu không kém Donald Trump và Tổng thống Nga Putin - Ảnh 5.
10 xe chuyên chở nguyên thủ quốc gia - Xe mới của Kim Jong Un ngầu không kém Donald Trump và Tổng thống Nga Putin - Ảnh 6.
10 xe chuyên chở nguyên thủ quốc gia - Xe mới của Kim Jong Un ngầu không kém Donald Trump và Tổng thống Nga Putin - Ảnh 7.
10 xe chuyên chở nguyên thủ quốc gia - Xe mới của Kim Jong Un ngầu không kém Donald Trump và Tổng thống Nga Putin - Ảnh 8.
10 xe chuyên chở nguyên thủ quốc gia - Xe mới của Kim Jong Un ngầu không kém Donald Trump và Tổng thống Nga Putin - Ảnh 9.
10 xe chuyên chở nguyên thủ quốc gia - Xe mới của Kim Jong Un ngầu không kém Donald Trump và Tổng thống Nga Putin - Ảnh 10.

Đồ hoạ: Tom

Xem thêm nhiều Photo Story thú vị tại [ĐÂY]