Thông tin mới về xe vàng mã

Lamborghini Aventador phiên bản vàng mã dùng để đốt trong ngày Tiết Thanh minh18:03:2017 | 11:04:13

Lamborghini Aventador phiên bản vàng mã dùng để đốt trong ngày Tiết Thanh minh

Một người nào đó đã tạo ra chiếc Lamborghini Aventador bằng giấy với kích thước gần như thật để đốt cho tổ tiên trong ngày Tiết Thanh minh năm nay.