Thông tin mới về xe tải cuốn xe máy vào gầm

Video ô tô tải tông trúng 2 xe máy chờ đèn đỏ tại Biên Hòa khiến một người gãy xương đùi23:08:2017 | 19:42:47

Video ô tô tải tông trúng 2 xe máy chờ đèn đỏ tại Biên Hòa khiến một người gãy xương đùi

Một trong hai chiếc xe máy chờ đèn đỏ đã bị ô tô tải đâm trúng từ phía sau và cuốn vào gầm khiến người điều khiển bị gãy xương đùi.