Thông tin mới về xe hybrid

Chẳng "ngán" đường ngập, Toyota Prius lội nước như tàu ngầm12:09:2017 | 20:00:00

Chẳng "ngán" đường ngập, Toyota Prius lội nước như tàu ngầm

Trong khi hàng chục chiếc ô tô khác nằm "chết đứng", Toyota Prius lại vượt qua con đường ngập nước sâu mà không gặp khó khăn nào.