Thông tin mới về xe con

Cửa thùng sau ô tô tải móc trúng cửa sổ trời của xe con khiến tai nạn hy hữu xảy ra22:09:2017 | 09:38:27

Cửa thùng sau ô tô tải móc trúng cửa sổ trời của xe con khiến tai nạn hy hữu xảy ra

Khi sự việc xảy ra, tài xế ô tô tải vẫn chưa hay biết và tiếp tục chạy khiến xe con bị kéo theo rồi lật ngửa.

12