Một chiếc máy nướng bánh thì không thể chạy, nhưng một siêu xe có thể hoàn toàn biến thành một chiếc máy nướng bánh tuyệt vời. Đó là những gì có thể thấy thông qua đoạn video vui của đội đua Mercedes-AMG.

 
Tất nhiên đoạn video này chỉ là “dựng”, nhưng có một điều có thể chắc chắn đó là nhiệt độ mà động cơ chiếc SLS AMG sinh ra hoàn toàn có thể nướng bánh quy.