Theo những gì được quy định ở Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2012/BGTVT, biển báo cấm rẽ trái mang số hiệu 123a sẽ có tác dụng cấm các phương tiện giao thông rẽ trái và kèm việc cấm các phương tiện giao thông quay đầu xe tại điểm cắm biển báo 123a.


Tại QCVN 41:2012/BGTVT quy định rõ các phương tiện giao thông không được phép quay đầu tại vị trí đặt biển báo cấm rẽ trái 123c.

Tại QCVN 41:2012/BGTVT quy định rõ các phương tiện giao thông không được phép quay đầu tại vị trí đặt biển báo cấm rẽ trái 123c.

Tuy nhiên, theo QCVN 41:2016/BGTVT được ban hành cách đây không lâu, biển báo 123a sẽ chỉ cấm các phương tiện không được rẽ trái tại vị trí đặt biển báo. Điều này được ghi rõ tại phụ lục B, điểm 23 của QCVN 41:2016/BGTVT và không còn điều khoản cấm các phương tiện quay đầu tại vị trí đặt biển báo nữa. Như vậy, kể từ 1/11/2016, thời điểm Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT chính thức có hiệu lực, các phương tiện sẽ được phép quay đầu tại vị trí có đặt biển cấm rẽ trái 123a.


Từ 1/11/2016, khi QCVN 41:2016/BGTVT chính thức có hiệu lực thì các phương tiện vẫn bị cấm rẽ trái tại nơi đặt biến bảo 123a nhưng sẽ được phép quay đầu xe tại đây.

Từ 1/11/2016, khi QCVN 41:2016/BGTVT chính thức có hiệu lực thì các phương tiện vẫn bị cấm rẽ trái tại nơi đặt biến bảo 123a nhưng sẽ được phép quay đầu xe tại đây.

Đây là một điểm khá mới trong QCVN 41:2016/BGTVT mà nhiều người lái có thể chưa kịp cập nhật. Với sự thay đổi này, người lái sẽ thuận tiện hơn trong việc thay đổi hướng đi khi gặp biển báo 123a. Tuy nhiên, khi tiến hành quay đầu tại các nút giao nhau, người lái cần chú ý quan sát kỹ tình hình giao thông để có phương án xử lý phù hợp, tránh gây ảnh hưởng đến các phương tiện khác.

Chúc các bạn lái xe an toàn!