10 xe bán chạy tháng 3/2019

1. Toyota Vios

Doanh số tháng 3/2019: 3.161 xe

Doanh số năm 2019: 5.788 xe

Top 10 xe bán chạy tháng 3/2019: Toyota Vios và Mitsubishi Xpander lập lại trật tự - Ảnh 2.

2. Mitsubishi Xpander

Doanh số tháng 3/2019: 1.838 xe

Doanh số năm 2019: 3.138 xe

Top 10 xe bán chạy tháng 3/2019: Toyota Vios và Mitsubishi Xpander lập lại trật tự - Ảnh 3.

3. Toyota Innova

Doanh số tháng 3/2019: 1.712 xe

Doanh số năm 2019: 3.258 xe

Top 10 xe bán chạy tháng 3/2019: Toyota Vios và Mitsubishi Xpander lập lại trật tự - Ảnh 4.

4. Hyundai Accent

Doanh số tháng 3/2019: 1.681 xe

Doanh số năm 2019: 4.309 xe

Top 10 xe bán chạy tháng 3/2019: Toyota Vios và Mitsubishi Xpander lập lại trật tự - Ảnh 5.

5. Honda CR-V

Doanh số tháng 3/2019: 1.389 xe

Doanh số năm 2019: 5.162 xe

Top 10 xe bán chạy tháng 3/2019: Toyota Vios và Mitsubishi Xpander lập lại trật tự - Ảnh 6.

6. Mazda3

Doanh số tháng 3/2019: 1.166 xe

Doanh số năm 2019: 4.201 xe

Top 10 xe bán chạy tháng 3/2019: Toyota Vios và Mitsubishi Xpander lập lại trật tự - Ảnh 7.

7. Toyota Wigo

Doanh số tháng 3/2019: 1.152 xe

Doanh số năm 2019: 2.128 xe

Top 10 xe bán chạy tháng 3/2019: Toyota Vios và Mitsubishi Xpander lập lại trật tự - Ảnh 8.

8. Hyundai Grand i10

Doanh số tháng 3/2019: 1.112 xe

Doanh số năm 2019: 3.641 xe

Top 10 xe bán chạy tháng 3/2019: Toyota Vios và Mitsubishi Xpander lập lại trật tự - Ảnh 9.

9. Kia Cerato

Doanh số tháng 3/2019: 1.037 xe

Doanh số năm 2019: 3.176 xe

Top 10 xe bán chạy tháng 3/2019: Toyota Vios và Mitsubishi Xpander lập lại trật tự - Ảnh 10.

10. Honda City

Doanh số tháng 3/2019: 1.022 xe

Doanh số năm 2019: 2.722 xe

Top 10 xe bán chạy tháng 3/2019: Toyota Vios và Mitsubishi Xpander lập lại trật tự - Ảnh 11.