Thông tin mới về thương hiệu xe hơi

Apple đang đứng sau hãng xe hơi này?08:11:2015 | 20:00:00

Apple đang đứng sau hãng xe hơi này?

Apple được cho là đang đầu tư vào một thương hiệu xe hơi có tên là Faraday Future, với khoản đầu tư lên tới 1 tỷ USD.