Tại cuộc làm việc với các bộ, ngành về việc sửa đổi điều kiện kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành ngày 21/8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng cho biết, Chính phủ sẽ sớm ban hành văn bản sửa đổi quy định của Nghị định 116/2017 về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô , trong đó ô tô nhập khẩu sẽ được kiểm tra theo kiểu loại.

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2018/TT-BGTVT ngày 10/1/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP.

Cụ thể, Thông tư sửa đổi, bổ sung của Bộ GTVT quy định: "Miễn, giảm nội dung thử nghiệm theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều này trong thời hạn 12 tháng đối với các kiểu loại có 03 mẫu thử nghiệm của 03 lô hàng nhập khẩu liên tiếp có cùng kết cấu khí thải và đạt chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường kể từ ngày cấp giấy chứng nhận chất lượng ô tô nhập khẩu cho lô xe thứ 3".

"Việc thử nghiệm khí thải đối với xe mẫu của các lô xe cùng kiểu loại nhập khẩu tiếp theo trong thời gian được miễn, giảm thực hiện theo quy định khí thải mức 4 của Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6438:2018 Phương tiện giao thông đường bộ - Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải”, văn bản này nêu rõ.

Trường hợp cơ sở nhập khẩu có kiểu loại xe đã được cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu theo quy định tại Thông tư này thì được miễn nộp các tài liệu quy định điểm b, c, đ, i khoản 2 Điều 4 của Thông tư này. Cơ sở nhập khẩu có trách nhiệm cung cấp số Giấy chứng nhận đã cấp cho chiếc xe thuộc kiểu loại hồ sơ đăng ký kiểm tra lần đầu để cơ quan kiểm tra có căn cứ truy xuất tài liệu phục vụ công tác kiểm tra.

Như vậy, thay vì hình thức kiểm tra theo lô như quy định hiện hành, Chính phủ sẽ sửa đổi Nghị định 116/2017 theo hướng các xe nhập khẩu sẽ được kiểm tra theo kiểu loại, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cũng đề nghị Bộ GTVT có văn bản báo cáo Thủ tướng sửa nghị định theo hình thức rút gọn. Cố gắng đến cuối tháng 8, đầu tháng 9 sẽ ban hành.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, việc sửa đổi Nghị định 116 là phù hợp trong bối cảnh thị trường ô tô, hoạt động nhập khẩu ô tô đã đi vào ổn định. Thực tế trong 2 năm qua sau khi nghị định được ban hành, ngành ô tô trong nước đã có bước phát triển nhất định, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý nhà nước cũng chặt chẽ hơn, không còn tình trạng lộn xộn trong hoạt động nhập khẩu xe.

Bằng chứng là lượng xe nhập khẩu tăng, các hãng xe đều xác nhận nguồn gốc và kiểu loại, thực hiện nghiêm túc quy định của Nghị định 116. Vì vậy, với năng lực của các trung tâm đăng kiểm hiện nay, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng việc cải cách trong quản lý, chuyển sang hậu kiểm là phù hợp.