[Quiz] Thử tài hiểu biết về McLaren 720S mui trần sắp cập bến Việt Nam

[Quiz] Thử tài hiểu biết về McLaren 720S mui trần sắp cập bến Việt Nam - Ảnh 2.