[Quiz] Bạn có nhận ra các công nghệ sau đây qua các chữ viết tắt?

[Quiz] Bạn có nhận ra các công nghệ sau đây qua các chữ viết tắt? - Ảnh 2.