[Quiz] Chỉ nhìn đèn hậu, bạn có đoán được tên xe?

Bạn sẽ có tổng 2 phút để tìm ra đáp án cho tất cả câu hỏi dưới đây.