[Quiz] Chỉ nhìn vào bóng, bạn có đoán được đây là siêu xe gì?

Dưới đây là 8 hình bóng của những chiếc siêu xe nổi tiếng. Nếu đoán đúng cả 8 trong lần đầu tiên, bạn là người rất am hiểu về thiết kế siêu xe.