Dưới đây là 8 hình bóng của những chiếc siêu xe nổi tiếng. Nếu đoán đúng cả 8 trong lần đầu tiên, bạn là người rất am hiểu về thiết kế siêu xe.