[Quiz] Bạn có biết những chiếc xe này nằm trong các bộ phim bom tấn nào?

Bạn có thể làm thêm các quiz khác tại đây.