Sau 7 năm vắng bóng, hành trình siêu xe Car & Passion 2018 đã trở lại với quy mô lớn hơn. Đáng chú ý, sự kiện này khai màn ở phía Bắc với rất nhiều chiếc siêu xe được vận chuyển từ trong Nam ra.

Diễn biến Car & Passion 2018 được cập nhật liên tục tại đây