Thông tin mới về Project One

Vẻ đẹp xuất sắc của "xe đua Công thức 1 đường phố" Mercedes-AMG Project One ngoài đời thực13:09:2017 | 18:53:00

Vẻ đẹp xuất sắc của "xe đua Công thức 1 đường phố" Mercedes-AMG Project One ngoài đời thực

Với đúng 275 chiếc được sản xuất và bán ra toàn cầu, Mercedes-AMG Project One có giá lên đến 2,27 triệu Euro (61,8 tỷ Đồng) nhưng đã nhanh chóng "cháy hàng".