[Photo Story] 9 điều thú vị về Ducati Panigale V4: Trọng lượng khung khiến nhiều người ngỡ ngàng
[Photo Story] 9 điều thú vị về Ducati Panigale V4 - Ảnh 1.
[Photo Story] 9 điều thú vị về Ducati Panigale V4 - Ảnh 2.
[Photo Story] 9 điều thú vị về Ducati Panigale V4 - Ảnh 3.
[Photo Story] 9 điều thú vị về Ducati Panigale V4 - Ảnh 4.
[Photo Story] 9 điều thú vị về Ducati Panigale V4 - Ảnh 5.
[Photo Story] 9 điều thú vị về Ducati Panigale V4 - Ảnh 6.
[Photo Story] 9 điều thú vị về Ducati Panigale V4 - Ảnh 7.
[Photo Story] 9 điều thú vị về Ducati Panigale V4 - Ảnh 8.
[Photo Story] 9 điều thú vị về Ducati Panigale V4 - Ảnh 9.

Đồ hoạ: Mộng Mộng - Tổng hợp: Phúc Thành


Xem thêm nhiều Photo Story khác tại đây