Thông tin mới về mô tô khủng

Chiếc mô tô bước ra từ phim viễn tưởng khiến ai cũng phải ngoái nhìn25:08:2017 | 10:02:23

Chiếc mô tô bước ra từ phim viễn tưởng khiến ai cũng phải ngoái nhìn

Chiếc mô tô độc đáo này có tên Neutron và được thiết kế giống xe trong phim viễn tưởng "Tron: Legacy" nổi tiếng.