Chiếc mô tô bước ra từ phim viễn tưởng khiến ai cũng phải ngoái nhìn