Thông tin mới về McLaren 675LT

Quách Phú Thành lái siêu xe McLaren 675LT đưa vợ bầu đi ăn tối07:06:2017 | 10:55:53

Quách Phú Thành lái siêu xe McLaren 675LT đưa vợ bầu đi ăn tối

Tại Hồng Kông, siêu xe McLaren 675LT Coupe của "thiên vương" Quách Phú Thành có giá khoảng 6,5 triệu HKD, tương đương 18,94 tỷ Đồng.