Thông tin mới về lexus ls500

Lexus LS 2018 ra mắt tại quê nhà với giá khởi điểm dưới 2 tỷ Đồng23:10:2017 | 16:25:24

Lexus LS 2018 ra mắt tại quê nhà với giá khởi điểm dưới 2 tỷ Đồng

Lexus LS 2018 tại thj trường quê nhà Nhật có cả phiên bản LS500 sử dụng máy xăng V6 lẫn LS500h được trang bị hệ dẫn động hybrid.