Thông tin mới về Koenigsegg CCX

Xem 7 chiếc siêu xe Koenigsegg "đồng thanh" khoe "tiếng thở" tại Thụy Sĩ20:03:2017 | 08:15:00

Xem 7 chiếc siêu xe Koenigsegg "đồng thanh" khoe "tiếng thở" tại Thụy Sĩ

Nổi bật trong số 7 chiếc Koenigsegg xuất hiện trên các con phố Thụy Sĩ có "siêu phẩm" One:1 với chỉ 7 chiếc được sản xuất hay chiếc Agera RS dát vàng của một thiếu gia Thái Lan.