Thông tin mới về Hyundai Elantra đời mới

Bắc Giang: Hyundai Elantra "đập hộp" gặp nạn trên đường từ đại lý về nhà09:01:2017 | 11:18:43

Bắc Giang: Hyundai Elantra "đập hộp" gặp nạn trên đường từ đại lý về nhà

Chiếc Hyundai Elantra 2016 gặp nạn chưa có biển số và theo một số nguồn tin là không được mua bảo hiểm thân vỏ.