Thông tin mới về hyundai creta

Crossover cỡ nhỏ Hyundai Creta được bổ sung phiên bản thể thao hơn28:09:2017 | 16:24:35

Crossover cỡ nhỏ Hyundai Creta được bổ sung phiên bản thể thao hơn

Phiên bản thê thao của mẫu crossover cỡ nhỏ Hyundai Creta được bổ sung hàng loạt chi tiết màu đen từ ngoài vào trong.

12