1. Giá lăn bánh các phiên bản mới của Honda CR-V theo các tỉnh thành 

Các phiên bảnGiá niêm yếtGiá lăn bánh

Hà Nội 

Giá lăn bánh

 TP. HCM

Giá lăn bánh

 Hà Tĩnh

Giá lăn bánh

các tỉnh thành khác

E9981.0811.0611.0571.051
G1.0481.1341.1141.1091.104
L1.1181.2081.1931.1831.183

*Đơn vị: Triệu đồng (Số liệu đã được làm tròn)

Hưởng ưu đãi 50% trước bạ, đây là giá lăn bánh của Honda CR-V 2020 vừa ra mắt - Ảnh 2.

 2. Công thức tính giá xe lăn bánh tại Việt Nam

Giá xe lăn bánh = Giá niêm yết + Phí trước bạ (1) + Phí đăng kiểm (2) + Phí bảo trì đường bộ (3) + Bảo hiểm dân sự (4) + Phí biển số (5)

(1) Đăng ký tại Hà Nội: 6% giá niêm yết

      Đăng ký tại Hà Tĩnh: 5,5% giá niêm yết

      Đăng kí tại TP. HCM và các tỉnh thành khác: 5% giá niêm yết

(2) Phí đăng kiểm: 340.000 đồng (VAT)

(3) Phí bảo trì đường bộ: 1.560.000 đồng (1 năm)

(4) Bảo hiểm trách nhiệm dân sự

 Xe từ 6-11 chỗ ngồi: 873.400 đồng (VAT)

(5) Đăng ký tại Hà Nội: 20 triệu đồng

 Đăng kí tại TP.HCM: 11 triệu đồng

 Đăng kí tại các tỉnh thành khác: 1 triệu đồng


Hưởng ưu đãi 50% trước bạ, đây là giá lăn bánh của Honda CR-V 2020 vừa ra mắt - Ảnh 3.