Thông tin mới về honda wave alpha

SM Sport 110R 2017 - Đối thủ mới của Honda Wave Alpha24:07:2017 | 11:14:34

SM Sport 110R 2017 - Đối thủ mới của Honda Wave Alpha

Được lắp ráp tại Malaysia, SM Sport 110R 2017 có giá khởi điểm từ 4.015 RM, tương đương 21,3 triệu Đồng.