Thông tin mới về Honda Odyssey thế hệ mới

Xe gia đình lý tưởng Honda Odyssey 2018 được công bố giá bán25:05:2017 | 10:40:04

Xe gia đình lý tưởng Honda Odyssey 2018 được công bố giá bán

Tại thị trường Mỹ, Honda Odyssey 2018 được bán với giá khởi điểm từ 30.890 USD, tương đương 701 triệu Đồng.