Thông tin mới về Honda 67

Chiếc "Harley-Davidson" có giá chỉ 70 triệu Đồng của dân chơi Việt25:09:2017 | 16:30:00

Chiếc "Harley-Davidson" có giá chỉ 70 triệu Đồng của dân chơi Việt

Một người chơi xe Việt Nam đã bỏ ra 70 triệu Đồng để biến chiếc xe Honda 67 cũ thành một Harley-Davidson cực kỳ nổi bật.