Thông tin mới về hiện trường vụ tai nạn

BMW độ thân rộng của tay chơi Đà Lạt tông gãy trụ đèn, đầu xe hư hỏng nặng nề10:09:2017 | 13:08:51

BMW độ thân rộng của tay chơi Đà Lạt tông gãy trụ đèn, đầu xe hư hỏng nặng nề

Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc BMW 3 Series đời cũ màu trắng nát bét phần đầu xe, ngoài ra, còn có trụ đèn bị đâm gãy và tựa vào chiếc xế độ.

12