Hành trình tới Paris của xe VINFAST - Niềm hy vọng của xe hơi Việt - Ảnh 1.
Hành trình tới Paris của xe VINFAST - Niềm hy vọng của xe hơi Việt - Ảnh 2.
Hành trình tới Paris của xe VINFAST - Niềm hy vọng của xe hơi Việt - Ảnh 3.
Hành trình tới Paris của xe VINFAST - Niềm hy vọng của xe hơi Việt - Ảnh 4.
Hành trình tới Paris của xe VINFAST - Niềm hy vọng của xe hơi Việt - Ảnh 5.
Hành trình tới Paris của xe VINFAST - Niềm hy vọng của xe hơi Việt - Ảnh 6.
Hành trình tới Paris của xe VINFAST - Niềm hy vọng của xe hơi Việt - Ảnh 7.
Hành trình tới Paris của xe VINFAST - Niềm hy vọng của xe hơi Việt - Ảnh 8.
Hành trình tới Paris của xe VINFAST - Niềm hy vọng của xe hơi Việt - Ảnh 9.

Những hình ảnh rò rỉ về mẫu SUV của VINFAST. Video: Sưu tầm.

Những hình ảnh rò rỉ về mẫu SUV của VINFAST. Video: Sưu tầm.

Đồ họa: Mộng Mộng - Tổng hợp: Phúc Thành

Xem thêm nhiều Photo Story tại [đây]