Theo Reuters, Geely đã đề nghị mua 5% cổ phần với giá 4,5 tỷ USD của Daimler - tập đoàn đang sở hữu Mercedes-Benz. Mục đích của hãng xe Trung Quốc là muốn tiếp cận công nghệ xe điện của nhà sản xuất nước Đức nhằm áp dụng vào các sản phẩm trong nước trong thời gian tới. 

Chỉ trong thời gian ngắn tới đây, Trung Quốc sẽ siết chặt các quy định về khí thải và hãng xe nào không thể đáp ứng sẽ gặp khó trong việc phân phối các mẫu xe dùng động cơ đốt trong.

Nếu Daimler chấp nhận lời đề nghị của Geely, công ty Trung Quốc sẽ trở thành cổ đông lớn thứ ba của Daimler sau Cơ quan Đầu tư Kuwait và BlackRock.

Khi từ chối bán 5% cổ phần, tập đoàn Daimler cũng mở ra hướng đi cho Geely rằng họ có thể mua cổ phần từ các cổ đông khác nếu thuyết phục được họ. 

Tuy nhiên, trong một động thái liên quan, phát ngôn viên của Daimler khẳng định họ rất hoan nghênh các nhà đầu tư mới có quan tâm lâu dài trong công ty.