Thông tin mới về giias 2017

Diện kiến siêu xe Mercedes-AMG GT R "bằng xương, bằng thịt" tại Đông Nam Á16:08:2017 | 16:13:01

Diện kiến siêu xe Mercedes-AMG GT R "bằng xương, bằng thịt" tại Đông Nam Á

Siêu xe Mercedes-AMG GT R đã được trưng bày trong triển lãm GIIAS 2017 ở Indonesia để các tín đồ tốc độ Đông Nam Á có cơ hội "mục sở thị".