Bộ GTVT cho biết, đã có văn bản số 1404/BGTVT-KHCN ngày 07/02/2018 xác nhận sự phù hợp của Giấy chứng nhận kiểu loại ô tô do nhà sản xuất ô tô tại Hoa Kỳ phát hành cũng được coi là phù họp với Nghị định 116/2017/NĐ-CP, do đó Công ty Ford Việt Nam đã hoàn tất thủ tục kiếm tra, thử nghiệm và cấp Giấy chứng nhận cho 01 xe ô tô Ford Explorer được nhập khẩu từ Hoa Kỳ về Việt Nam.

Chiếc xe này cũng nằm trong số 92 xe ô tô mà Công ty Ford đề nghị xin miễn thử nghiệm khi nhập khẩu. Điều này chứng tỏ là việc nhập khẩu ô tô từ Hoa Kỳ về Việt Nam theo Nghị định 116/2017/NĐ-CP là hoàn toàn thuận lợi, không gặp vướng mắc.

Đến thời điểm hiện nay, về hồ sơ, thủ tục nhập khẩu đối với 91 xe còn lại của Công ty Ford Việt Nam dự kiến nhập khẩu về Việt Nam đã đáp ứng quy định tại Nghị định 116, do đó, doanh nghiệp hoàn toàn có thể chủ động đưa toàn bộ các xe đó về Việt Nam để thực hiện các thủ tục kiếm tra chất lượng theo đúng quy định hiện hành đảm bảo sự công bằng, bình đắng trong kinh doanh với các doanh nghiệp khác.

“Bộ GTVT đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp đế thực hiện thủ tục kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận chất lượng cho toàn bộ 91 xe nêu trên theo quy định tối đa trong vòng 7 ngày, kể từ ngày cơ quan đăng kiểm tiếp nhận, kiểm tra xe (nếu các xe đó nhập khấu về Việt Nam cùng một tờ khai Hải quan và kết quả thử nghiệm xe mẫu trong lô đáp ứng quy chuẩn hiện hành).

Theo Điểm a Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 116/2017/NĐ-CP, ô tô chưa qua sử dụng nhập khấu phải được cơ quan quản lý chất lượng kiểm tra theo quy định đối với từng lô xe nhập khấu. Mẫu ô tô đại diện cho từng kiểu loại ô tô trong lô xe nhập khẩu phải được kiểm tra, thử nghiệm về khí thải và chất lượng an toàn kỹ thuật theo quy định.

Bởi vậy, đề nghị của Công ty Ford Việt Nam cho phép miễn thử nghiệm theo lô đối với 92 xe nói trên (đến nay còn 91 xe) là vượt thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT.